Skip to main content

Fonden Hornbæk Hallens bestyrelse har afholdt bestyrelsesmøde den 24. september 2020 for at drøfte haltimefordelingen 2020 – 2021.
På mødet blev det besluttet at fastholde timefordelingen, således som den var indstillet fra et flertal af HIF’s underafdelinger.
Fodboldafdelingen har fået tildelt en samlet tid i Hornbækhallen i perioden fra den 19. oktober 2020 til den 30. april 2021 på fredage fra kl. 15.00 til 21.00 og på lørdage fra kl. 8.00 til kl. 14.00, dog er der nogle få andre aktiviteter i hallen på lørdage jf. kalenderoversigten som gør at fodboldafdelingen ikke kan træne på disse lørdage.
Såfremt nogle af de lørdagsaktiviteter der er anført i kalenderen aflyses skal dette straks meddeles til halinspektør Stig Petersen.
I øvrigt opfordres alle afdelinger at melde ind til Stig Petersen såfremt der aflyses træning eller kampe i hallen eller i multisalen, således at andre afdelinger kan få glæde af disse tider.
Vi håber med denne timefordelingsplan at have lavet et kompromis som alle kan leve med, ikke mindst i forhold til de halfaciliteter vi nu en gang har til rådighed i Hornbæk.

Timefordelingsplanen 2020-2021 kan ses her

Bh.
Peter P.
Hovedformand