Skip to main content

Til samtlige afdelinger i Hornbæk Idrætsforening

Kære venner

Der indkaldes hermed til timefordelingsmøde vedr. sæsonen 2020/2021 mandag den 6. april 2020 kl. 17.00 i klubhuset.

Alle afdelinger der har ønsker til tider enten i hallen eller multisalen anmodes derfor om at møde op til dette møde hvor vi skal forsøge at fordele timerne i hallen og i multisalen. Dette er både i forhold til træning og kampe.

Jeg går derfor ud fra at håndbold og badminton medbringer oversigt over turneringsplan.

Efter timefordelingsmødet omkring hallen og multisalen mødes de afdelinger der ønsker tider på Hornbæk skole for at koordinerer ønsker og behov for træningstider på skolen.

Jeg skal dog gøre opmærksom på at ønsker om tider på skolen foregår via kommunens bookingsystem og er afdelingernes eget ansvar at booke tider på skolen.

Nuværende timefordelingsplan 2019/2020 findes her 

Tilmelding/afbud til undertegnede.

Vi ses.

Bh.

Peter P.
Hovedformand