Skip to main content

Vi har en forventning om at forsamlingsforbuddet på max 10 personer udvides til 30-50 personer efter den 8. juni 2020.
Derfor indkaldes der til timefordelingsmøde vedr. sæsonen 2020/2021 tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17.00 i klubhuset.
Alle afdelinger der har ønsker til tider enten i hallen eller multisalen anmodes derfor om at møde op til dette møde hvor vi skal forsøge at fordele timerne i hallen og i multisalen. Dette er både i forhold til træning og kampe.
Jeg går derfor ud fra at håndbold og badminton medbringer oversigt over turneringsplan.
Jeg skal gøre opmærksom på at ønsker om tider på skolen foregår via kommunens bookingsystem og er afdelingernes eget ansvar at booke tider på skolen.
Tilmelding/afbud til undertegnede.
Vi ses.

Bh.

Peter P.
Hovedformand