Skip to main content

Stiftende generalforsamling i venskabsklubben Hornbæk IF- Barass Sports Centre, Tanzania

Hornbæk IF-Barass Sports Centre er  venskabsklubben mellem Hornbæk Idrætsforening og Barass Sports Centre, der siden 2015 har drevet en fodboldklub for omkring 80 børn og unge i Magu, Tanzania – en fodboldklub, der også understøtter undervisning og derfor har sat en særlig indsats i gang med engelskundervisning, som er en forudsætning for at være med i klubben.

Hornbæk Idrætsforening arbejder i denne sammenhæng med støtte og hjælp til udvikling, bl.a. økonomisk støtte. Hornbæk IF har f.eks. det sidste år støttet venskabsklubben med økonomisk støtte til transport for træner og til engelskundervisningen. Ydermere har private sponsorer i Hornbæk støttet klubben i Tanzania, bl.a. med nye mål og net.

Venskabsklubben er i regi af Hornbæk Idrætsforening organisatorisk knyttet til forretningsudvalget – FU. Men vi har i venskabsklubben nu et ønske om at danne en decideret underafdeling af Hornbæk IF, så vi kan få en egentlig bestyrelse og meget gerne øge aktivitetsniveauet i venskabsklubben.

Derfor indkalder vi nu til stiftende generalforsamling i venskabsklubben Hornbæk IF- Barass Sports Centre – som en underafdeling af Hornbæk IF.

Tid: Søndag d. 1. marts 2020 kl. 13

Sted: Klubhuset, Carl Bødker Nielsens Vej 3, Hornbæk

 

Dagsordenen vil være:

  1. Kort præsentation af baggrunden for venskabsklubben v/ Kim og Dorthe Lykkegaard
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Registrering af fremmødte
  5. Valg af stemmetæller
  6. Gennemgang af og forslag til formål og vedtægter
  7. Valg af foreningens bestyrelse ifølge vedtægterne
  8. Forslag til budget og kontingent
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag til vedtægter kan ses på idrætsforeningens hjemmeside

https://hornbaekif.dk/stiftende-generalforsamling-i-venskabsklub-forslag-til-vedtaegter/

og vil blive uddelt på den stiftende generalforsamling.

Alle er velkomne

 

Venlig hilsen venskabsklubben / Kim og Dorthe Lykkegaard