Skip to main content

Varmen i jorden er ved at være der, græsplanterne er begyndt at danne fotosyntese, og det hele begynder visuelt at ligne forår.

Det er gået utrolig stærkt den sidste uge, da vi gik på weekend sidste fredag så greens visuelt triste ud, men da vi kom igen mandag var greens begyndt at blive grønne i plamager og kulturgræsserne er begyndt at røre på sig 😊

Fra fredag kl.10 er det tilladt at benytte trolley og jeg forventer, at der også kan køres med buggy. Med hensyn til buggy-kørsel så se banestatus på vores hjemmeside, det kan jo hurtigt ændre sig.

Banen er kommet rigtig godt ud af vinteren, men som det plejer at være ved baneåbning er fairway lidt tynde, og chancen for at det sidder en jordknold på bolden er stor, derfor spilles der med oplæg inden for en køllelængde i henhold til den lokalregel der er opsat ved Sekretariatet.

I denne uge er der luftet/skåret/klippet og tromlet greens, forgreens skåret/luftet og klippet, teesteder luftet, fairway og semirough klippet, bunkers efterfyldt og revet.
Men husk i det tidlige forår er der chance for morgenfrost og dermed banelukning, banen åbner op ad formiddagen når frosten er væk.

Venstre greenbunker på hul 13 er taget ud af spil(renovering), drænarbejde på fairway hul 18 er i fuld sving, og der er naturligvis frit drop i det område. Flere stier er påbegyndt renovering.

Tee 61-55-51 er åben for spil, tee 45 åbner omkring 1. maj.

Husk at rette nedslagsmærker op, græstørv lægges på plads og bunkeren efterlades revet.
Håber I får en god og lang sæson.

Søren