Skip to main content

Siden 2003 har vi i Hornbæk Idrætsforening hvert år uddelt Idræts- og Kulturprisen på hovedafdelingens generalforsamling. Det har i alle årene været formanden, der har uddelt prisen. Sådan blev det ikke i år! I år havde FU-medlem Dorthe Lykkegaard det ærefulde hverv og i år havde forretningsudvalget sat formanden uden for indflydelse på årets valg af prismodtager!
Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets Idræts- og
Kulturpris.
Normalt kommer der indstillinger fra afdelinger eller enkeltpersoner på forskellige kandidater. Men i år har der virkelig været en tendens: enkeltpersoner og forskellige afdelinger har i den grad peget på en enkelt – og bemærk: den samme kandidat.
Årets prismodtager kan  den 26/4 fejre 25 år som hovedformand for Hornbæk Idrætsforening – en stor bedrift! Hornbæk Idrætsforening består pt af 14 afdelinger med godt 3.300 medlemmer. Som frivillig hovedformand er det prismodtagers store ansvar at få idrætsforeningen og dens forskellige afdelinger og frivillige til at fungere i hverdagen, hele tiden at have øje for at udvikle foreningen og løse dens udfordringer, sikre idrætsforeningens økonomi, at være sparringspartner for de forskellige afdelinger, samarbejde med sponsorer og andre eksterne aktører samt ikke mindst at deltage i en række praktiske gøremål og være ambassadør for hele idrætsområdet i Hornbæk og Helsingør Kommune som helhed. En af de mindre attraktive opgaver for årets kandidat, ved vi, er den årlige forhandling med timefordeling i Hornbæk Hallen. Men det bliver gjort – og altid i et konstruktivt forsøg på at gøre flest mulige tilfredse. Som formand for Hornbæk Idrætsforening bestrider kandidaten også formandsposten i vores succesfulde årlige Hornbæk Havnefest. Som formand for idrætsforeningen har han desuden været drivkraft i at Hornbæk IF vandt DGI’s første Danmarksmesterskab i Foreningsudvikling og blev kåret som Årets idrætsforening 2012 i Helsingør Kommune.
Årets prismodtager løfter formandsopgaven på forbilledlig vis og i idrætsforeningen synes vi, hans 25 år på posten som proaktiv hovedformand samt alle de andre sportslige engagementer og opgaver, han har været involveret i, kalder på en stor anerkendelse. Derfor var det på tide, at Peter Poulsen blev modtager af årets idræts- og kulturpris. Vi vil nævne, at Peters store arbejde i idrætten er sket og sker sideløbende med hans øvrige engagementer i job og politik. Og vi ved, at han også har en stor opbakning hos sin familie.
Vi vil også nævne, at Peter i Hornbæk Idrætsforening er den første til at anerkende og værdsætte medlemmers og afdelingers flotte bedrifter, men at det er sjældent, at Peter som formand selv får velfortjent anerkendelse og klap på skulderen. Det vil vi dog gerne understrege med prisuddelingen her.
Tillykke Peter- med den velfortjente pris