Skip to main content

Fonden Hornbæk Hallen har sammen med Gymnastikafdelingen og Tennis den 13. november 2014 fremsendt en ansøgning til Helsingør kommune om ny multihal ved Hornbæk Idrætsanlæg.

Som det er de fleste bekendt, så arbejdede både Helsingør kommune, Byrådet, Fonden Hornbækhallen og Hornbæk Idrætsforening tilbage i årene fra 2006 til 2009 intenst på en udbygning af halkapaciteten på Hornbæk Idrætsanlæg.

I april 2009 besluttede Helsingør Byråd, at der skulle opføres en ny multihal sammen med en børneinstitution på Hornbæk Idrætsanlæg, men på grund af efterfølgende besparelser blev denne beslutning omgjort i oktober 2009, og både multihal-projektet og børneinstitutionen blev droppet.

I årene, der er gået siden da, er det ikke blevet mindre aktuelt at udbygge halfaciliteterne i Hornbæk.

Den ønskede multihal, som nu ansøges bygget på idrætsanlægget, tænkes primært brugt til indendørs tennis og gymnastik. Tennis har et stort og veldokumenteret behov for at spille indendørs om vinteren og således kunne dyrke deres idræt hele året, og gymnastikafdelingen har ligeledes et stort og veldokumenteret behov for at kunne dyrke gymnastik lokalt under tidssvarende rammer og samtidigt blive en del af det sociale liv på Hornbæk Idrætsanlæg.

Multihallen er arkitektonisk udformet så den ikke fremstår som én stor bygning, men opdelt i mindre enheder, således at den er tilpasset den eksisternde skala for bygninger på idrætsanlægget.

Prisen for at bygge en ny multihal er beregnet til at koste 7,4 mill. kr.

Såfremt en kommende ny multisal på idrætsanlægget bliver besluttet vil det formentlig betyde at den skal placeres der, hvor der pt. er petanquebaner, og derfor skal man flytte de nuværende petanquebaner til et andet sted på idrætsanlægget.

Multihalprojektet indgår nu i Helsingør kommunes idekatalog for fremtidens idrætsanlæg i Helsingør kommune, og det er vores store håb at projektet kan blive en realitet inden for en 3-årig periode.