Klubbladet – Hornbæk Idrætsforening Informerer

RETNINGSLINIER OG DEADLINES

Proceduren for aflevering af stof til klubbladet er følgende:

Afdelingernes indlæg til klubbladet skal sendes direkte til produktionsleder Harry Duus, derfor er der skitseret nogle retningslinier som I bedes overholde. Det vil gøre arbejdet lettere og eventuelle misforståelser undgås.

Alle afdelinger samt andre samarbejdspartnere bedes informerer relevante personer i de enkelte afdelinger om denne procedure.

Retningslinier

  • Send alle indlæg samlet og på én gang
  • Lav en prioriterings-liste over de sendte indlæg, så man ved pladsmangel, ved hvad der evt. kan udelades
  • Undgå for mange billeder og prioriter i rækkefølge
  • Husk billedtekster (de der laver bladet, kender jer ikke)
  • Husk at det bedste resultat opnåes med billeder i så høj opløsning (pixel) som muligt, (ellers risikerer du at billederne bliver meget små).
  • Husk korte præcise navne på filer.
  • Det er aftalt med Harry Duus at der skal kvittereres for modtagelse af de indsendte indlæg – Har man ikke senest to arbejdsdage, efter man har sendt sit indlæg til Harry Duus, modtaget en kvittering på modtagelse bedes man ringe eller maile for at tjekke om indlægget er modtaget eller ej.

Afsender og modtager er vigtig på e-mail:
Eks. Modtager: Til HIF – Informerer oktober
Emne: Håndboldens indlæg oktober

Indlæggene sendes til Harry Duus på e-mail adresse:
eller

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte Harry Duus på 22275161 eller undertegnede, for mere information.

Jeg håber og forventer at ovennævnte vil blive fulgt og det ikke giver anledning til problemer.

Peter P.
Hovedformand

Deadlines 2023

Deadlines for Hornbæk Idrætsforening Informerer 2023

Nr. 1 – Februar 2023 – Søndag den 29. januar 2023 – udgivelsesdato 16. februar 2023
Nr. 2 – April 2023 – Søndag den 19. marts 2023 – udgivelsesdato 3. april 2023
Nr. 3 – Juni 2023 – Søndag den 28. maj 2023 – udgivelsesdato 15. juni 2023
Nr. 4 – August 2023 – Søndag den 23. juli 2023 – udgivelsesdato 10. august 2023
Nr. 5 – Oktober 2023 – Søndag den 24. september 2023 – udgivelsesdato 12. oktober 2023
Nr. 6 – December 2023 – Søndag den 5. november 2023 – udgivelsesdato 23. november 2023

Annoncer i bladet

Bladet husomdeles til samtlige husstande i postområde 3100 og er et af de mest læste blade i Hornbæk og omegn.

Manglende levering

Hvis du bor i postområde 3100 og af en eller anden årsag ikke modtager klubbladet.

Tidligere udgivelser

Læs alle tidligere udgivelser siden 1999.