Klubbladet – Hornbæk Idrætsforening Informerer

RETNINGSLINIER OG DEADLINES

Proceduren for aflevering af stof til klubbladet er følgende:

Afdelingernes indlæg til klubbladet skal sendes direkte til produktionsleder Harry Duus, derfor er der skitseret nogle retningslinier som I bedes overholde. Det vil gøre arbejdet lettere og eventuelle misforståelser undgås.

Alle afdelinger samt andre samarbejdspartnere bedes informerer relevante personer i de enkelte afdelinger om denne procedure.

Retningslinier

  • Send alle indlæg samlet og på én gang
  • Lav en prioriterings-liste over de sendte indlæg, så man ved pladsmangel, ved hvad der evt. kan udelades
  • Undgå for mange billeder og prioriter i rækkefølge
  • Husk billedtekster (de der laver bladet, kender jer ikke)
  • Husk at det bedste resultat opnåes med billeder i så høj opløsning (pixel) som muligt, (ellers risikerer du at billederne bliver meget små).
  • Husk korte præcise navne på filer.
  • Det er aftalt med Harry Duus at der skal kvittereres for modtagelse af de indsendte indlæg – Har man ikke senest to arbejdsdage, efter man har sendt sit indlæg til Harry Duus, modtaget en kvittering på modtagelse bedes man ringe eller maile for at tjekke om indlægget er modtaget eller ej.

Afsender og modtager er vigtig på e-mail:
Eks. Modtager: Til HIF – Informerer oktober
Emne: Håndboldens indlæg oktober

Indlæggene sendes til Harry Duus på e-mail adresse:
eller

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte Harry Duus på 22275161 eller undertegnede, for mere information.

Jeg håber og forventer at ovennævnte vil blive fulgt og det ikke giver anledning til problemer.

Peter P.
Hovedformand

Deadlines 2024

Deadlines for Hornbæk Idrætsforening Informerer 2024

Nr. 1 – Februar 2024 – Søndag den 28. januar 2024 – udgivelsesdato 14. februar 2024
Nr. 2 – April 2024 – Søndag den 31. marts 2024 – udgivelsesdato 17. april 2024
Nr. 3 – Juni 2024 – Lørdag den 25. maj 2024 – udgivelsesdato 12. juni 2024
Nr. 4 – August 2024 – Søndag den 4. august 2024 – udgivelsesdato 21. august 2024
Nr. 5 – Oktober 2024 – Søndag den 29. september 2024 – udgivelsesdato 16. oktober 2024
Nr. 6 – December 2024 – Søndag den 10. november 2024 – udgivelsesdato 27. november 2024

Annoncer i bladet

Bladet husomdeles til samtlige husstande i postområde 3100 og er et af de mest læste blade i Hornbæk og omegn.

Manglende levering

Hvis du bor i postområde 3100 og af en eller anden årsag ikke modtager klubbladet.

Tidligere udgivelser

Læs alle tidligere udgivelser siden 1999.