Klubbladet – Hornbæk Idrætsforening Informerer

RETNINGSLINIER OG DEADLINES

Proceduren for aflevering af stof til klubbladet er følgende:

Afdelingernes indlæg til klubbladet skal sendes direkte til produktionsleder Harry Duus, derfor er der skitseret nogle retningslinier som I bedes overholde. Det vil gøre arbejdet lettere og eventuelle misforståelser undgås.

Alle afdelinger samt andre samarbejdspartnere bedes informerer relevante personer i de enkelte afdelinger om denne procedure.

Retningslinier

  • Send alle indlæg samlet og på én gang
  • Lav en prioriterings-liste over de sendte indlæg, så man ved pladsmangel, ved hvad der evt. kan udelades
  • Undgå for mange billeder og prioriter i rækkefølge
  • Husk billedtekster (de der laver bladet, kender jer ikke)
  • Husk at det bedste resultat opnåes med billeder i så høj opløsning (pixel) som muligt, (ellers risikerer du at billederne bliver meget små).
  • Husk korte præcise navne på filer.
  • Det er aftalt med Harry Duus at der skal kvittereres for modtagelse af de indsendte indlæg – Har man ikke senest to arbejdsdage, efter man har sendt sit indlæg til Harry Duus, modtaget en kvittering på modtagelse bedes man ringe eller maile for at tjekke om indlægget er modtaget eller ej.

Afsender og modtager er vigtig på e-mail:
Eks. Modtager: Til HIF – Informerer oktober
Emne: Håndboldens indlæg oktober

Indlæggene sendes til Harry Duus på e-mail adresse:
eller

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte Harry Duus på 22275161 eller undertegnede, for mere information.

Jeg håber og forventer at ovennævnte vil blive fulgt og det ikke giver anledning til de store problemer.

Peter P.
Hovedformand

Deadlines 2020

Deadlines for Hornbæk Idrætsforening Informerer 2020

Nr. 1 – Februar 2020 – Søndag 2. februar 2020 – udgivelsesdato 19. februar 2020
Nr. 2 – April 2020 – Søndag 22. marts 2020 – udgivelsesdato 15. april 2020
Nr. 3 – Juni 2020 – Søndag 31. maj 2020 – udgivelsesdato 17. juni 2020
Nr. 4 – August 2020 – Søndag 26. juli 2020 – udgivelsesdato 12. august 2020
Nr. 5 – Oktober 2020 – Søndag 27. september 2020 – udgivelsesdato 14. oktober 2020
Nr. 6 – December 2020 – Søndag 15. november 2020 – udgivelsesdato 1. december 2020

Annoncer i bladet

Bladet husomdeles til samtlige husstande i postområde 3100 og er et af de mest læste blade i Hornbæk og omegn.

Manglende levering

Hvis du bor i postområde 3100 og af en eller anden årsag ikke modtager klubbladet.

Tidligere udgivelser

Læs alle tidligere udgivelser siden 1999.