Skip to main content

Tikøb, den 5. juni 2020

Et diskret ”host” fra Tikøb

I denne for vort land så alvorlige corona-tid er det på sin plads at spørge såvel sig selv som omgivelserne, om hvad er petanque for noget? Der er total stilhed !!!

Alle har talt om corona-mig her og corona-mig der, samt om hvor forfærdeligt at det var, at man ikke kunne komme til at se og spille fodbold, ikke være med i X-faktor, ikke kan køre cykelløb og ikke kunne en hel masse af de ting, som man ellers plejer at kunne. Ja, man kunne pludselig slet ingenting. Nu skulle alt og alle pludselig holdes på afstand

Selv i supermarkederne skændtes ældre damer om, at man har holdt den rigtige afstand til kassen osv. osv.

Hvor var petanque henne? Petanque var pludselig helt væk i alt det her !!! Der var ikke megen oplysning eller ”sælgende” information, som udgik fra de organisationer (DPF og DGI), som klubberne ellers betaler i dyre domme til.

Selv Hornbæk Petanque syntes at være gået i dvale – officielt altså!

Meget tidligt på 2020 sæsonen, og før coronaen og regeringen begyndte at genere os med en masse begrænsninger, blev der ved et mindre møde i blandt turneringsspillerne præsenteret et oplæg til en intern ”Single Turnering”, som var tiltænkt arrangeret i sæsonen 2020.

Nu er disciplinen ”single” i petanque-regi ikke noget, som spillerne i almindelighed står i kø for at komme til at spille. Der bliver nærmere sagt ”bvadr” og andre lignende lyde, når emnet kommer op.

Men alligevel efter en ”offentlig” annoncering fra klubbens bestyrelses side af oplægget tilmeldte alligevel 26 medlemmer sig single turneringen.  Turneringen havde som en af sine konditioner, at alle skulle møde hinanden 2 gange i løbet af sæsonen 2020, med andre ord der skulle nu spilles i alt 650 single kampe på banerne i Hornbæk i 2020 !!!! …..VÆRSGO !!!

Turneringsstart var den 5. marts 2020, og det var hensigten, at der skulle spilles hver mandag og torsdag aften fra kl 18-20. Herudover kunne deltagerne ellers lave private aftale om at møde hinanden og spille kampene, hvor og hvornår de nu måtte finde det hensigtsmæssigt.

Men så kommer det der conora-værk og regeringen laver om på alt….ja, de nulstiller alle aktiviteter…også for verdenssporten petanque!!!

Vi ved alle, at hele den corona situation næsten har ødelagt petanque-sæsonen 2020 for petanque forbundene og for klubberne.

Der er ikke tal på, hvor mange turneringer som er blevet aflyst, og set dybt ned i vores egen lille hatteæske er Hornbæk Strandpetanque og Hornbæk Open m.fl. blevet aflyst, og næsten værst af alt: Vores rødvinsturneringer og andre interne turneringer hænger i luften og venter på bedre tider.

Men Single Turneringen 2020 i Hornbæk har – på forskellig og fuldt ud lovlig vis – alligevel kunnet luske sig i gang. Nu, hvor der er faldet lidt ro over feltet, og efter at vi alle har ligget i en ”næsten tvungen corona-hi” i en af regeringen dikteret periode, har vi ikke desto mindre i skrivende stund – jeg understreger på ubestrideligt 100% regulær vis – været i stand til at afvikle mere end 320 single kampe.

BREAKING NEWS !!!

Nu dages det søstre og brødre!!!

Aviserne siger, at vi nu kan snart godt samles i ordnede grupper på mere end 10 personer, men at vi skal fortsat udvise et passende hensyn til hinanden og ikke mindst følge de anvisninger som myndigheder, organisationer samt vores bestyrelse udstikker for vores aktiviteter.

Normalt lytter jeg normalt ikke til rygter og lignende, men jeg har hørt signaler på vandrørene, at selv flere af klubbens ”onsdags-spillere” har været oppe og kradse i gruset. Tja, hvorfor ikke? Man kan da ikke i al evighed holde inkarnerede petanque-spillere væk fra banerne!!! Livet kan da ikke gå i stå !!!

Nåh, men tilbage til Single Turneringen. Jeg kan i parentes anføre, at Rasmus fortsat er godt kørende og han fører turneringen pænt og sikkert. Så det kan ikke være lutter held alt sammen.

I skrivende stund er vi i begyndelsen af juni måned 2020, og i mangel på al anden petanque aktivitet i klubben risikerer vi, at Single Turneringen afsluttes flere måneder før planlagt, så jeg håber, at verden omkring os bliver mere normaliseret, og at klubbens bestyrelse har fået opmagasineret alle de ikke-udløste petanque-vitaminer og giver den resterende petanque-sæson et mægtigt boost, som kompenserer for den ulidelige mangel på den petanque- & sociale aktivitet, som vi alle har gået og ventet på og sukket efter.

Med venlig hilsen

Jørgen Timmann

Kirsten Madsen

Kirsten Madsen

Petanque – Formand