Skip to main content

Først og fremmest vil jeg ønske alle et godt nytår og jeg håber at vi i løbet af 2021 kommer tilbage til mere normale tilstande med masser af aktiviteter i alle afdelinger i HIF.
Efter planen skulle næste klubblad udkomme i februar med deadline for aflevering af stof søndag den 31. januar.
Sidste klubblad udkom i december 2020 og der har sandt at sige ikke været megen aktivitet siden da pga. Corona nedlukningen. Derfor er det besluttet at droppe næste udgivelse af klubbladet.
Næste klubblad udkommer således først til april og her er der deadline for indlevering af stof torsdag 18. marts 2021 og med udgivelsesdato den 7. april 2021.

Bh.
Peter P.
Hovedformand