Skip to main content

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen
søndag den 23. april 2023 kl. 10.00, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i
hænde senest søndag den 2. april 2023.
Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling,
der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i
Hornbæk IF.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner,
hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets
Idræts- og Kulturpris.

Peter P.
Hovedformand