Skip to main content

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag den 23. april 2023, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde senest
søndag den 2. april 2023.
Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets Idræts- og
Kulturpris.

Peter P., Hovedformand