Skip to main content

Prismodtagerne i 2020

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag den 25. april 2021, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde senest søndag den 4. april 2021.
Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris.

Bh.
Peter P.
Hovedformand