Skip to main content

Idræts- og Kulturpris 2021
På Hovedgeneralforsamlingen i Hornbæk Idrætsforening søndag den 6. juni blev idrætsforeningens Idræts- og Kulturpris uddelt for 19. gang.
Her er min tale til årets prismodtager som desværre ikke kunne være til stede, idet en borholmertur med gamle kammerater forlængst var arrangeret og fordi vi pga. af Corona har måttet flytte vores sædvanlige generalforsamling fra sidste søndag i april til i dag.
Årets prismodtager har i mere end 50 år været medlem af Hornbæk Idrætsforening.
Først og fremmest i fodboldafdelingen, men han, for der er tale om en mandsperson, har også været med til at stifte lystfiskerforeningen, Gedden. Både i fodboldafdelingen – som tidligere bestyrelsesmedlem og ungdomsformand – samt bestyrelsesarbejde i Gedden har prismodtageren ydet en kæmpe frivillig indsats. Desuden har Hornbæk IF nydt godt af hans mangeårige arbejdsindsats til såvel havnefester som andre større arrangementer i HIF-regi.
Men det er primært i fodboldafdelingen, den efterhånden lidt ældre herrer – han fyldte fornyelig 70 år – har ydet en kæmpe indsats år efter år at med styre old boys-afdelingen og i de senere år veteranerne. Det handler om at få samlet hold, flytte kampe og ordne alt det praktiske omkring afdelingens ældre segment.
Mange har nok allerede gættet, at året prismodtager er Jens Aage Sørensen.
Stort tillykke til Jens Aage som dermed bliver den 19. prismodtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris.
Vi vil på et senere tidspunkt finde en passende lejlighed til overrækkelse af prisen til Jens Aage.
Det er Jens Aage yderst til venstre som en del af Hornbæk Petanques veteranhold alias ”Søndagsklubben”
Peter P.
Hovedformand