Skip to main content

Forretningsudvalget i Hornbæk Idrætsforening har på baggrund af de nuværende Corona restriktioner besluttet at udsætte Hovedgeneralforsamling fra søndag den 25. april 2021 kl. 10.00 til søndag den 6. juni 2021 kl. 10.00 i klubhuset.
________________________________________________________________________________________________________________________
Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær
HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 6. juni 2021
Kl. 10.00 i klubhuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være Hovedformanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen
på et morgentraktement.
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2021
uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.
På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen
Hovedformand