Skip to main content

Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERALFORSAMLING

 Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2020 uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.

På Hovedafdelingens vegne

Peter Poulsen

Hovedformand