Skip to main content

Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær Hovedgeneralforsamling Søndag den 28. april 2024 kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2024 uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.
Se mere om Idræts- og Kulturprisen på www.hornbaekif.dk

På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen
Hovedformand

Husk at alle underafdelingerne senest den 15. april 2024 skal afholde ordinær afdelingsgeneralforsamling jf. idrætsforeningens vedtægter § 9.