Skip to main content

I dag søndag den 28. april 2024 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 116 afviklet.

Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.

Den 6 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var således min 26. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening.

Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2024 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.

Hovedafdelingens årsregnskab for 2023 udviste et overskud på 59.483 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.

Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 428.906 kr. den 31. december 2023.

Peter Poulsen blev genvalgt som Hovedformand – for en 2 årig periode

Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudvalget i Hovedafdelingen for en 1-årig periode

Torben Fritzbøger blev genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant

Sekretær Karl Vilhelm Nielsen genopstillede ikke til sekretærposten som nu er vakant.

Uden for dagsorden blev Ole Olsen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Michael Sørensen blev den 22. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2024.

Det var i dag 22. gang vi uddelte Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris og den person som i dag fik prisen kan man om nogen kalde Mr. Hornbæk Idrætsforening.
Han siger aldrig nej til en opgave og hjælper gerne til her og der og alle vegne.

Han har altid spillet fodbold i Hornbæk Idrætsforening og han blev første gang engageret i bestyrelsesarbejde da han var omkring 17 år.

Han har været og er forsat stadig aktiv frivillig leder og en god arbejdskraft på mange fronter og lad mig blot nævne:

  • Rejser med ungdomshold, især Michigan i USA sammen med bl.a. Henning Nuller
  • Fagenes Fest i gamle dage
  • Havnefester
  • Hovedafdelingen
  • Hornbæk Scenen
  • Saga bestyrelsen
  • Masser af artikler i klubbladet og de lokale Dagblade og meget meget mere

Det er med stor glæde at jeg i år kunne afsløre at næstformand i Hovedafdelingen Michael Sørensen fik Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2024.

Michael Sørensen er som alle andre ledere i Hornbæk Idrætsforening – frivillig og ulønnet.

Tillykke Michael med årets Idræts- og Kulturpris.

Peter P.
Hovedformand

Læs årsberetning, årsregnskab og referat her