Skip to main content

Søndag den 23. april 2023 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 115 afviklet.
Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.
Den 9 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var således min 25. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening.
Beretningen kan læses her

Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2023 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.
Hovedafdelingens årsregnskab for 2022 udviste et overskud på 29.152 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 369.567 kr. den 31. december 2022.

Michael Sørensen blev genvalgt som næstformand – for en 2 årig periode
Anette Gleist blev genvalgt som Kasserer – for en 2 årig periode
Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudvalget i Hovedafdelingen for en 1-årig periode.
Torben Fritzbøger blev genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Uden for dagsorden blev Ole Olsen nyvalgt som idrætsforeningens fanebærer i stedet for nu afdøde Henrik Vindahl Andersen

Peter P.
Hovedformand