Skip to main content

Søndag den 24. april 2022 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 114 afviklet.
Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.
Den 6 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var således min 24. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening.
Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2022 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.
Det blev også vedtaget at ændre idrætsforeningens vedtægter § 3 således at ingen afdelinger i HIF skal betale mere end højst 25.000 kr. i kontingent pr. år til Hovedafdelingen.
Hovedafdelingens årsregnskab for 2021 udviste et overskud på 23.709 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 340.416 kr. den 31. december 2021.
Peter Poulsen blev genvalgt som Hovedformand – for en 2 årig periode.
Karl Vilhelm Nielsen blev genvalgt som Sekretær – for en 2 årig periode.
Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudvalget i Hovedafdelingen for en 1-årig periode.
Torben Fritzbøger blev genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Idræts- og Kulturpris 2022
På baggrund af de indstillinger vi har modtaget i år, har forretningsudvalget i HIF besluttet at give årets Idræts- og Kulturpris til Margit Fritzbøger samt til Signe og Søren Storminger-Dalgaard.
Margit Fritzbøger fik overrakt prisen via en telefonlinje til Tyrkiet hvor hun pt. er på ferie.
På billedet ses Signe og Søren Storminger-Dalgaard og Margit Fritzbøgers datter Lise Fritzbøger samt undertegnede.
De blev således den 20. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris.

Du kan læse beretning, referat og regnskab her

Peter P.
Hovedformand