Skip to main content

Søndag den 6. juni 2021 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 113 afviklet.
Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.
Den 6 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var således min 23. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening.
Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2021 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.
Hovedafdelingens årsregnskab for 2020 udviste et underskud på 24.499 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 316.707 kr. den 31. december 2020.
Michael Sørensen blev genvalgt som næstformand – for en 2 årig periode
Anette Gleist blev genvalgt som hovedkasserer – for en 2 årig periode
Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudvalget i Hovedafdelingen
Torben Fritzbøger blev nyvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Læs beretning, regnskab og referat her

Peter P.
Hovedformand