Skip to main content

Søndag den 28. juni 2020 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 112 afviklet.
Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.

Den 8 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var således Peter Poulsens 22. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening – Peter Poulsen har været Hovedformand siden den 26. april 1998.
Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2020 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.
Hovedafdelingens årsregnskab for 2019 udviste et pænt overskud på 75.101 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 341.206 kr. den 31. december 2019.

Peter Poulsen blev genvalgt som Hovedformand – for en 2 årig periode
Karl Vilhelm Nielsen blev genvalgt som sekretær – for en 2 årig periode
Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudvalget i Hovedafdelingen – for en 1 årig periode.
Endvidere blev Bjarne Kring genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Læs beretningen her: Beretning 2019-2020

Læs årsregnskabet 2019 her: Årsregnskab HIF 2019

Læs referatet fra Hovedgeneralforsamlingen 2020 her: Referat Hovedgeneralforsamlingen i HIF 2020

Peter P.
Hovedformand