Skip to main content

Søndag den 28. april 2019 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 111 afviklet.

Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.

Den 9 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var således min 21. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening.

Beretningen 2018

Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2019 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.

Hovedafdelingens årsregnskab for 2018 udviste et pænt overskud på 54.207 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.

Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 266.105 kr. den 31. december 2018.

Årsregnskabet 2018

Michael Sørensen blev genvalgt som næstformand og Anette Gleist blev genvalgt som Hovedkasserer – begge for en 2 årig periode.

Dorthe Lykkegaard blev nyvalgt til forretningsudvalget i Hovedafdelingen efter FU medlem Trine Bay af arbejdsmæssige årsager ikke ønskede at forsætte i forretningsudvalget.

Endvidere blev Bjarne Kring genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Frederiksborg Amts Avis den 29. april 2019