Skip to main content

Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERALFORSAMLING

Søndag den 6. juni 2021
Kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være Hovedformanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen
på et morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2021
uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.

På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen
Hovedformand

Coronapas skal kunne fremvises.