Skip to main content

Årets Havnefest, som blev afholdt den 28. – 29. – 30. juli 2023, blev som tidligere omtalt den største succes nogensinde med 15.400 betalende gæster på festpladsen.
Omsætningen på årets Havnefest blev på 3,4 mio. kr. – omsætningen i 2022 var på 2,9 mio. kr. og overskuddet var i år på 1.008.000 mio. kr. mod et overskud i 2022 på 976.000 kr. Et resultat som fortjener stor respekt ikke mindst hos de mange frivillige der igen i år hjalp til ved Havnefesten – STOR TAK til jer alle for en kæmpe indsats.
Regnskab og overskuddet blev offentliggjort på et brag af et Etterslet, som er festen for alle de frivillige til Havnefesten og som blev afholdt lørdag den 11. november i Borsholm Forsamlingshus.
Havnefestkomitéen er allerede gået i gang med planlægningen af næste års Havnefest.

Vi ses til Hornbæk Havnefest 2024 – altid i uge 30 og sidste weekend i juli – 26.-27.-28. juli 2024.

Peter P.
Hovedformand