HIF Ungdomsfond

Hornbæk Idrætsforenings Ungdomsfond

Fonden er stiftet i forbindelse med Hornbæk Idrætsforenings 100 års jubilæum den 9. april 2008 af Finn og Thomas Vindahl Andersen, Jørgen Ahrendt Jensen og Hornbæk Idrætsforenings Hovedbestyrelse.


Jubilæumsgaven på 100.000 kr. fra Finn og Thomas Vindahl Andersen og Jørgen Ahrendt Jensen
blev i 2008 anvendt til at oprette Ungdomsfonden i Hornbæk Idrætsforening.

Fondens formål:

Fonden har til formål, at yde økonomiske bidrag til børn og unge i forbindelse med sociale og sportslige aktiviteter. Bidrag kan ydes såvel på det individuelle plan som kollektivt.

Målgruppe:

Støtteberettigede er børn og unge under 25 år, som er medlem af Hornbæk Idrætsforening.

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af Hornbæk Idrætsforenings Forretningsudvalg (FU).

Ansøgning:

Bidrag fra fonden ydes efter ansøgning. Der skal søges på ansøgningsskema. Ansøgningsfrister er 15. marts og 15. oktober.
Ansøgningsskemaet sendes til formanden for Fonden: Peter Poulsen på mail
Uddelingen af fondsmidler finder sted primo april og primo november.

Hent ansøgningsskema her

Tegning af fonden:

Fonden tegnes af formanden for Hornbæk Idrætsforening.

Regnskab:

Fondens regnskab udarbejdes af Hornbæk IF’s Hovedkasserer.

Anbringelse:

Fondens midler anbringes til bedst mulig forrentning.

Fondens bestyrelse:

Hornbæk Idrætsforenings forretningsudvalg

Nedlæggelse af fonden:

Fonden nedlægges når midlerne i fonden er uddelt.

Peter Poulsen
Formand for Ungdomsfonden/Hornbæk Idrætsforening