HIF Ungdomsfond

Hornbæk Idrætsforenings Ungdomsfond

Fonden er stiftet den 9. april 2008 af Thomas og Finn Vindahl Andersen, Jørgen Ahrendt Jensen og Hornbæk Idrætsforenings Hovedbestyrelse.

Fondens formål:

Fonden har til formål, at yde økonomiske bidrag til børn og unge i forbindelse med sociale og sportslige aktiviteter. Bidrag kan ydes såvel på det individuelle plan som kollektivt.

Målgruppe:

Støtteberettigede er børn og unge under 25 år, som er medlem af Hornbæk Idrætsforening.

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af fire personer, 3 personer udpeget af Hornbæk Idrætsforenings Hovedbestyrelse og 1 person udpeget af giverne Finn og Thomas Vindahl Andersen og Jørgen Ahrendt Jensen.

Ansøgning:

Bidrag fra fonden ydes efter ansøgning. Der skal søges på ansøgningsskema. Ansøgningsfrister er 15. marts og 15. oktober.
Ansøgningsskemaet sendes til formanden for Fonden: Peter Storminger på mail
Uddelingen af fondsmidler finder sted primo april og primo november.

Hent ansøgningsskema her

Tegning af fonden:

Fonden tegnes af formanden for fonden og formanden for HIF’s hovedbestyrelse.

Regnskab:

Fondens regnskab udarbejdes af Hornbæk IF’s Hovedkasserer.

Anbringelse:

Fondens midler anbringes til bedst mulig forrentning.

Fondens bestyrelse:

Formand Peter Storminger, udpeget af HIF –
Peter Poulsen, Hovedformand for HIF –
Henrik V. Andersen, udpeget af giverne –
Dorthe Lykkegaard, udpeget af HIF –

Nedlæggelse af fonden:

Fonden nedlægges når midlerne i fonden er uddelt.

Peter Storminger
Formand for Ungdomsfonden