Skip to main content

2020 er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har atter i år markeret sig på fornemmeste vis i mange sammenhænge, og hvor sammenhold og fællesskab er i højsædet.
Det har også været et meget anderledes år med COVID-19 og alle de udfordringer, det har givet for alle vores aktive afdelinger.
Jeg håber at tingene i 2021 kommer til at være lidt mere normale og med masser af aktiviteter på idrætsanlægget, men desværre må vi nok se i øjnene at også 2021 vil være præget med udfordringer på grund af COVID-19.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde, i stort og småt, har været med til at gøre en indsats i og for Hornbæk Idrætsforening, og ikke mindst de mange sponsorer og annoncører, som fortsat støtter os på uvurderlig vis.
Uden de mange frivillige ledere, trænere, instruktører, klubhusværter og andre hjælperes store indsats ville meget af vores arbejde ikke kunne lade sig gøre.
Jeg vil ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår – og på gensyn til nye sportslige, kulturelle udfordringer og oplevelser i 2021.
Bh.
Peter P.
Hovedformand