Skip to main content

2019 er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har igen i år markeret sig på fornemmeste vis i mange sammenhænge. 13 afdelinger i Hornbæk Idrætsforening er med til at gøre en kæmpe forskel i dagligdagen med alle de aktiviteter man laver.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde, i stort og småt, har været med til at gøre en indsats i og for Hornbæk Idrætsforening, og ikke mindst de mange sponsorer og annoncører, som fortsat støtter os på uvurderlig vis.

Uden de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere, instruktører, klubhusværter og andre hjælperes store indsats ville meget af vores arbejde ikke kunne ladet sig gøre.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår – og på gensyn til nye sportslige og kulturelle oplevelser i 2020.

Peter Poulsen
Hovedformand