Skip to main content

2021 er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har igen i år markeret sig på fornemmeste vis i mange sammenhænge, og hvor sammenhold og fællesskab er i højsædet.
Jeg vil gerne takke alle der har gjort en indsats i og for Hornbæk Idrætsforening.
Uden de mange frivillige trænere, instruktører, ledere, klubhusværter og andre hjælperes store indsats ville meget af vores arbejde ikke kunne lade sig gøre.
Det har igen i år været et meget anderledes år med COVID-19 og alle de udfordringer, det har givet for alle vores aktiviteter. Jeg håber at vores aktiviteter i 2022 kommer til at være noget mere normale.
Jeg vil ønske dig og din familie en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår – og på gensyn til nye sportslige og kulturelle oplevelser i 2022.

Med venlig hilsen
Peter P.
Hovedformand