Skip to main content
Genåbning af Hornbæk ForeningsFitness fra i dag.

Vi har endelig fået en afklaring fra GYMDanmark og DGI på genåbningen og Coronapaskontrol.

Udmeldingen er at Foreningsfitness kan nøjes med at foretage stikprøvevis kontrol for gyldig Coronapas

Det betyder, at vi kan åbne fuldt ud fra i dag. Så fra i dag kan du besøge vores center fra kl. 5 til kl. 22 alle ugens dage, hvis du har et gyldigt Coronapas – dvs. opfylder én af følgende:

  • Fuld vaccineret
  • PCR- eller Kviktest som ikke er mere end 72 timer gammel
  • Har haft Corona inden for de seneste 6 måneder

Ovennævnte skal fremgå af dit Coronapas, som du kan hente på Sundhed.dk.

Vi vil mindst 1 gang om dagen føre kontrol med, at du har gyldigt Coronapas og passet skal kunne forevises ved kontrol. Samtidig skal du kunne forevise din nøglebrik til centret.

Kontrollen foretages af et medlem fra bestyrelsen og Marianne (som gør rent i centret).

Har du ikke gyldigt Coronapas, vil du blive bortvist og din nøgle vil blive spærret i en periode.

Husk!

  • At spritte af før og efter du har brugt udstyret.
  • Holde afstand til andre.
  • God håndhygiejne
  • Indgangsdøren til centret skal altid være lukket, men du må gerne lufte ud ved døren mod fodboldbanerne.
  • Det er en god ide at klæde om hjemmefra og ikke bruge omklædningsrummene

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke starter kontingentopkrævning op før fra 1. juli. Det betyder samtidig, at dem der betaler årskontingent får nedsat deres årskontingent til næste år, med ca. et halvt år, såfremt de har været medlem hele 2021. Vi tilbagebetaler ikke kontingent ved udmeldelse.

Hilsen

Bestyrelsen