Skip to main content

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger.
Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, kan findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider.
Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger der hidtil har fået bevilget penge fra puljen.
Læs mere her