Skip to main content

Vores center er lukket på grund af Corona (Covid-19).

Derfor har vi besluttet, at der ikke opkræves månedskontingent for april måned.

Med hensyn til dem, der har betalt årskontingent har vi besluttet, at vi nedsætter næste års kontingent. Vi ved godt at dem, der opsiger deres medlemskab i løbet af året, så ikke for glæde af nedsættelsen.