ANSVARSOMRÅDER I FORRETNINGSUDVALGET

Peter Poulsen

Hovedformand

Hovedansvarlig:
 • Mødeindkaldelse til FU og HB møder
 • Kontakt til Kommunen
 • Kontakt til halinspektør
 • Kontakt til Lokal Samvirke
 • Kontakt til klubhus & kiosk / Susanne H.
 • Kontakt til DGI og DIF
 • Kontakt til presse
 • Ansætte / afskedige personale
 • Infoskærme i hallen
 • Havnefesten
 • Halbestyrelsen
 • Kasserer: udbetalinger over kr. 50.000
 • Hjemmeside: Opdateringer
 • Facebook
2. ansvarlig:
 • Forsikringer
 • Værter Klubhus

Dorthe Lykkegaard

FU medlem

Hovedansvarlig:
 • Festival / koncerter / fester (nedsættelse af udvalg)
 • Hjemmeside
 • Kurser for ledere, instruktører og medlemmer
 • Værter Klubhus
 • Havnefestkomitéen
 • Arrangementer/foredrag m.m.
 • Foreningsdag 2020
2. ansvarlig:
 • Facebook
 • Samarbejde med Hornbæk skole
 • Skolernes motionsdag (Trine Bay)

Michael Sørensen

Næstformand

Hovedansvarlig:
 • Klubblad: kontakt til annoncører og Harry Duus
 • Klubblad: Kontakt til Forbrugerkontakt (FK) / underafdelingerne
 • Sponsorater Havnefesten
2. ansvarlig:
 • Referater
 • Kontakt til Kommunen
 • Kontakt til Lokal Samvirke
 • Kontakt til presse
 • Klubblad: fakturering af annoncer
 • Klubblad: opfølgning af betalinger

Anette Gleist

Hovedkasserer

Hovedansvarlig:
 • Kontakt til klubhus & kiosk / Susanne H.
 • Forsikringer
 • Bogholderi / regnskab kiosk
 • Klubblad: fakturering af annoncer
 • Klubblad: opfølgning af betalinger
 • Værter Klubhus
 • Havnefestkomitéen
 • Juletræsfest
2. ansvarlig:
 • Klubblad: kontakt til annoncører
 • Klubblad: Forbrugerkontakt (FK) / underafdelingerne

Karl Vilhelm Nielsen

Sekretær

Hovedansvarlig:
 • Referater
 • Ansøgninger diverse fonde m.m.
 • Kasserer: udbetalinger over kr. 50.0002. ansvarlig:
 • Kontakt til DGI og DIF
2. ansvarlig:
 • Mødeindkaldelse til FU og HB møder