Priser og medlemstyper

Medlemsskab på månedsbasis:

Fitness, indoor cycling og holdtræning (min. 15 år): 199,00 kr. pr. måned.

Unge fra 12 år til og med 14 år: 150 kr. pr. måned. (kun træning i følge med voksne)

Medlemsskab på årsbasis:

Fitness, indoor cycling og holdtræning (min. 15 år): 1.800,00 kr. pr. år.
Fitness, indoor cycling og holdtræning (12-14 år): 1.200,00 kr. pr. år. (kun træning i følge med voksne)

Kontingentet løber altid til 31. december.

Melder du dig f.eks. ind den 10. marts, betaler du fra 10. marts frem til 31. december. Kontingentet bliver beregnet pr. dag og prisen er ligeligt fordelt over året. I dette eksempel vil prisen for året så være (marts 100,00 kr. og april til december 9 mdr. á 150,00 kr.) i alt 1.450 kr.

Alle der ønsker at dyrke styrketræning i væres center, får udarbejdet et individuelt træningsprogram og bliver instrueret i brug af maskinerne.

Det er gratis at booke en af vores instruktører.

Nedsat kontingent for 2022 pga. Corona

Årskontingentet for 2022 nedsættes for de medlemmer, som har betalt årskontingent for hele 2021. Dette sker som kompensation pga. lukning af centret for store dele af 1. halvår 2021 grundet Corona. Kontingentet for voksne nedsættes med 849 kr. til 951 kr. Medlemmer som vælger at stoppe, får ikke udbetalt kompensationen.

Faste gebyr

Indmeldelsesgebyr: 200,00 kr. pr. gang.

Berostillelse: 200,00 kr.

Bortkommen nøglebrik samt rykkergebyr: 100,00 kr.

Berostilling

Det er kun månedsmedlemsskab, der kan berostilles. Berostillingen koster 200,00 kr. Medlemsskabet genstarter automatisk efter beroperioden udløber.

Unge fra 12 til og med 14 år

Unge mellem 12 og 14 år, må kun træne i følge med voksne. Der udstedes ikke nøglebrik til unge mellem 12 og 14 år.