Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00

i klubhuset i Hornbækhallen

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning ved bestyrelsen
 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen
 • Valg af formand for 2 år, John Larsen – modtager genvalg
 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Jørgen Dalbech– modtager genvalg
 • Valg af suppleant for 1 år, René Schibler – modtager genvalg
 • Valg af revisor for 2 år, Bjarne Kring – modtager genvalg
 • Valg af revisorsuppleant for 1 år, Mads Kjærgaard – modtager genvalg
 1. Eventuelt

 

31.01.2024