Dine persondata

Når du er medlem af Hornbæk ForeningsFitness opbevare vi de data om dig, som du har oplyst ved indmeldelsen. Disse data er nødvendige for, at vi kan opfylde de krav, der er til medlemsregistrering i forhold til folkeoplysningsloven.

Her ud over opbevare vi oplysninger om kontingentopkrævninger samt nummeret på den nøgle som du har fået udleveret.

Vi skal én gang om året oplyse antallet af medlemmer fordelt på aldersgrupper og køn til Helsingør Kommune samt til det Centralt Forenings Register under DIF/DGI.

Vi opbevare dine data i 200 dage efter at du har udmeldt dig og dit medlemskab er ophørt. De 200 dage er valgt idet vi har erfaret, at mange medlemmer inden for ca. 1/2 år gerne vil indmeldes igen. Efter de 200 dage slettes personen som “passivt” medlem og efter yderligere 10 dage slettes alle data om medlemmet.

Ønsker du et udtræk af de data, som vi har om dig, skal du skrive til