Betalingsfrister, berostilling og opsigelser

Medlemskab og sygdom

Såfremt et medlem bliver længerevarende syg (mindst 1 md.) og derved er forhindret I at træne, kan medlemmet få den resterende del af medlemskabet retur.  Anmodning om tilbagebetaling skal fremsendes til bestyrelsen på .