Skip to main content

Det er mig en stor glæde, at jeg i dag kan overrække prisen til årets spiller 2022.
Bestyrelsens valg er denne gang faldet på en person, der har været medlem af klubben i rigtig mange år. Ja, faktisk lige siden klubben blev etableret i 1991.
Det er derfor nok heller ikke så svært at gætte, hvem vi har valgt.
Så det kan jeg ligeså godt afsløre med det samme.
Det er Joe.
Joe blev valgt ind i bestyrelsen allerede ved den stiftende generalforsamling, hvor han fik tjansen som kasserer. Den post bestred han i hele Toms formandsperiode, som varede i 10 år. Da Tom stoppede, var Joe forinden blevet udset til at overtage posten, men det var dog kun for en enkelt valgperiode, at han ønskede at sidde på tronen.
Joe har altid været en meget aktiv petanquespiller, ligesom han var en af de første af klubbens medlemmer, der for alvor kastede sig ud i at deltage og spille i andre turneringer.
Vi kender ham alle sammen på vores egne baner, hvor han i årenes løb har vundet det ene klubmesterskab efter det andet. I mange år var han klubbens mest vindende spiller. Men det er han ikke længere, for Rasmus har slået ham med flere længder.
Jeg har talt alle Joes mesterskaber sammen og de er:
Triple mester 5 gange
Double mester 7 gange
Single 1 gang
Mix-double 2 gange
Joe er blevet valgt til årets spiller, fordi han igennem de sidste to år som bestyrelsesmedlem er trådt så meget i karakter, at han på klubbens vegne har stået for afviklingen af Strandpetanque, Skolernes motionsdag samt den fælles Foreningsdag sidste år ligesom han har haft ansvaret for samarbejdet mellem klubben og Hornbækhus/ Villa Strand ifm. petanquespil.
Joe har derudover været holdleder i rigtig mange år for klubbens veteranhold. Holdet opnåede en kæmpe sejr, da det vandt bronzemedaljer i DVC i 2014.
Prisen som Årets Spiller 2022 er så fuld fortjent. Jeg ønsker Joe et kæmpe stort tillykke med prisen.
Kirsten

Kirsten Madsen

Kirsten Madsen

Petanque – Formand